MMC tilbyder støtte ved EPJ-implementeringen

 

Rådgivning og vejledning til ledere og medarbejdere:

Sparring

Coaching

Supervision

Procesformidling

Projektmanagement

Analyse og integration af

·       Arbejdsgange

·       Flow-lines (eksempelvis patientforløb)

·       Funktioner

 

Kurser, workshops og oplæg indenfor:

-         Funktionelle & pragmatiske ledelses- og løsningsmodeller

-         Håndtering af personaleressourcer

·       Dialog og samarbejde

·       Motivation og engagement

·       Konfliktløsning

·      Holdningsbearbejdning