Med implementeringen af den Elektroniske Patient Journal - EPJ, står sygehusvæsnet overfor en grundlæggende og vidtgående forandringsproces.

Forandringen vil udbrede sig vidt omkring i organisationen, da den på sigt vil berøre en lang række faggrupper.

En komplet implementering af et G-EPJ baseret EPJ-system vil bl.a. betyde omlægning af arbejdsgange, patientforløb og funktioner, og har derfor betydelige tværfaglige implikationer.

Det er derfor uhyre vigtigt, at varetage integrationen af EPJ-systemet og sikre en udbredt organisatorisk forankring allerede ved implementeringens begyndelse.

MMC assisterer ledelsen med bl.a. at udpege potentielle faldgruber, såvel som påpege styrker og svagheder ved diverse værktøjer og projekter.

MMC har udarbejdet en hel del oplæg, kurser og workshops der imødeser forskellige relevante problemstillinger og har tillige udarbejdet forskellige simple, gangbare metoder f.eks. indenfor problemløsningsmodeller, 

 

 

 


Vores styrke ligger dog i, at vi gennem dialog med ledelsen, skræddersyr løsninger, der præcist afspejler de specifikke problemer og behov, som de enkelte ledere står overfor.

Copyright © 2003 & 2004 MMC – Medical Management Consulting. All rights reserved.